Få din Doujinshi eller egen original tegneserie trykt og solgt igennem Alpha Entertainment!

Alpha Entertainment har valgt at støtte selvudgivelse og doujinshi produktion i Danmark, ved at vi trykker det på vegne af serieskabere. De enkelte tegnere kan beholde overskuddet, og det er helt gratis at tilmelde sig ordningen.

For hver udgivelse vil der blive trykt imellem 20 og 50 eksemplarer, alt efter hvor meget der bliver sendt ind og kan nå at blive lavet. De vil blive trykt i A4 format og samlet ved hæftning.
Alpha Entertainment vil sælge dem fra vores stand til de conventions hvor vi har en stand.
For at kunne blive trykt skal disse retningslinjer følges når der indsendes materiale:

Adressen:

Alle materialer bedes indsendes til doujinshi@comicparty.dk.

Format:

Alle udgivelser vil blive lavet i A4 format, som har størrelsen 210 mm x 297 mm. Opløsningen skal helst være 300 dpi som minimum, eller hvad der i pixels svarer til 2480 x 3508.
Både farvede og sort-hvid serier accepteres.

Materialet skal helst indsendes som en trykklar pdf-fil. Hvis det ikke er muligt, skal man indsende materialet i en så høj kvalitet som muligt, i en zip- eller rar-fil.

Sidetal:

Sidetallet for den samlede udgivelse skal kunne divideres med 4 på grund af tryk og samle metoden. Dette omfatter forside, bagside, inderside og andre ekstra materialer. Bemærk at blanke indersider også tæller med.

Et trykt eksemplar kan maksimum være 40 sider. Hvis man sender få sider ind, vil de muligvis blive trykt sammen med andre materialer som en samlet udgivelse. Skriv gerne ind med et overblik over indholdet, hvis du er i tvivl om hvorvidt sidetallet for det du har planlagt er korrekt.

Indhold:

Som udgangspunkt vil alt originalt indhold, som ikke er pg-18, blive trykt, så længe det følger dansk lovgivning. Fan-værker accepteres ikke, da dette projekt laves under et firmas regi. (Touhou af ZUN som eneste undtagelse på grund af unikke omstændigheder.)
Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise materialer og vil efterfølgende komme med begrundelse for beslutningen. Hvis du er i tvivl bedes du kontakte os, samt vedlægge et kort resume af din tegneserie.

Deadline:

For tryk-klar pdf-filer er deadline for indsendelse af materiale senest 2 uger før enhver givende convention, hvor Alpha Entertainment vil have en stand. Dette bedes overholdes, hvis materialet skal være klar til tryk. Det foreslås at man indsender sit bidrag så tidligt som muligt, så at eventuelle mangler kan blive opdaget og rettet i tide. Jo tidligere man indsender før deadline, jo mere tid vil der også være til at trykke et evt. større oplag.

Husk, at skrive din ønskede salgspris når du sender dit produkt ind, samt din adresse så det er muligt for os at sende en kopi til dig med posten. Der kan muligvis komme et forslag til en anden pris, hvis den ønskede salgspris er for høj eller for lav, i forhold til det som er blevet lavet.

Anden info:

Rettighedsforhold: Alle rettigheder beholdes af de respektive skabere, og ved indsendelse af materialer gives der kun tilladelse til at Alpha Entertainment må trykke og sælger værkerne på skaberens vegner i form af doujinshi til conventions.

Afregningen:

Alt efter salgsprisen og omfanget af materialet, vil salget af de første 5-15 eksemplarer blive brugt på at dække trykomkostningerne, det vil sige papir og blæk. Salget fra alle de efterfølgende eksemplarer vil blive udbetalt til skaberen.

Dette sker enten ved kontant afregning ved slutningen af en convention, hvis vedkommende er til stede, eller ved overførelse over netbank i den efterfølgende uge. De præcise detaljer aftales på individuel basis. Hvis der sælges færre eksemplarer end nødvendigt for at dække trykomkostninger, skal skaberen dog ikke betale noget for det trykte.

Overskydende eksemplarer vil blive solgt ved efterfølgende conventions, og genoptryk af udsolgte doujinshi er en mulighed, hvis der er efterspørgsel på dem.

Hvis der er nogen spørgsmål, skal man være mere end velkommen til at skrive ind til os med dem.
Vi kan kontaktes på doujinshi@comicparty.dk .

FAQ:

Q: Hvad skal læse retningen være?
A: Både venstre-mod-højre, og højre-mod-venstre læseretning accepteres, så det kommer an på hvad du har lyst til.
Q: Bliver alle serier trykt samlet, som en antologi?
A: Nej, hver historie vil som udgangspunkt blive trykt som en separat udgivelse. Med mindre det er meget få sider, så bliver de muligvis trykt sammen med en anden kort historie.
Q: Skal ens serie være tegnet i manga stil?
A: Nej, alle stil-arter skal være velkommen. Doujinshi betyder noget i retning af selv-udgivet, det betyder ikke at det skal være i en bestemt stil.