Ønsker du at annoncere i Comic Party?

Ring til 53 62 58 52, eller send en mail til annonce@comicparty.dk og få et uforpligtende tilbud.

Levering af grafisk materiale

Annonce materialet sendes til: annonce@comicparty.dk

Materialespecifikationer

Følgende skal være opfyldt for at det tilsendte er en gyldig annonce:

Format opsætninger

1/1 side – Med dimensionerne 160mm x 230mm (b x h)(+ 5 mm beskærings kant).
1/2 side – Med dimensionerne 160mm x 115mm (b x h)(+ 5 mm beskærings kant).

Dobbeltsidede annoncer skal leveres som 2 enkelt sider.

Farver

Der er sat et loft på 4 farver for normale annoncer. Hvis der ønskes specielle farver skal der tages kontakt på annonce@comicparty.dk

Formater

  • Alle trykmaterialer skal leveres i enten PDF format (mindst 300 DPI), Illustrator format eller EPS format. Er det ikke muligt at levere materialet som PDF, skal annoncematerialet leveres med vedlagte billeder og fonte.
  • Billedvigtigt materiale skal have mindst +5mm fra beskæringskanten.
  • Alle billeder og farver skal være defineret i CMYK, for at sikre korrekte farver ved det endelige tryk.

Fonte

  • Alle fonte skal være inkluderet i PDF-filen.
  • Vedlæg fonten ved levering af Illustrator- eller EPS fil.

Trykkvalitet

For at sikre korrekt gengivelse skal Alpha Entertainment modtage et colorproof af annoncen ved deadline; ellers bortfalder reklamationsretten. Alpha Entertainment påtager sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser i farvegengivelsen.

Ved spørgsmål kan man henvende sig til redaktionen:

Dong Trieu Do
Telefon: 53 62 58 52

Eller på e-mail annonce@comicparty.dk

Fejl

Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor Alpha Entertainment står uden skyld i fejlens opståen. Ved ikke rettidigt afleveret materiale påtager Alpha Entertainment sig intet ansvar for eventuelle fejl.

Annullering af annonce

Annullering af annonceplads skal skal ske senest 2 dage før deadline. Annulleringen skal ske skriftligt til annonce@comicparty.dk og skal være bekræftet af Dong Trieu Do.