Mange sider på nettet tilbyder at du kan læse tegneserier og manga online, men ofte er det på sådanne sider både besværligt at bladre og få overblik. Det kan også være svært at finde gode oversættelser, eller overhoved at finde oversættelser til dansk.

Med Comic Party slipper du for alt bøvl, og får i stedet sendt nye spændende serier direkte til døren. Og tilmed får du din manga på dansk, oversat af bladets egne professionelle oversættere.

Læs mere om bladet her.